כתב אחריות

   
      

מוצרינו עוברים בדיקות על-מנת להבטיח כי ציוד הנסיעות של החברה עומד בתקנים הגבוהים ביותר. לכן, אם תתעורר בעיה עם מוצר כלשהו (להלן "המוצר"), כאשר הסיבה לבעיה היא פגמים ביצור או בחומרים, הרי שהחברה, על פי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצר בהתאם לתנאי-האחריות המפורטים בזאת.

האחריות המפורטת בזאת חלה רק על הרוכש/מקבל המתנה הראשון של המוצר, לתקופה המצוינת על-פני תעודת האחריות המקורית החל ממועד קניית המוצר.

מסמך זה בשפה העברית, נועד להקל עליך ולהבהיר מה כוללת תעודת האחריות. אין בהסבר זה כדי להחליף ו/או לגרוע מאי-אילו מההוראות הרשומות בתעודת-האחריות, ובכל מקרה, נועד זה, אך כדי להוסיף על תעודת – האחריות והינו כפוף לה ולכל התנאים הרשומים בה.

אחריות זו מכסה רק פגמים ביצור, ואינה מכסה כל נזק שייגרם על ידי שימוש לקוי(כגון הובלה של פריטים בלתי-שגרתיים או תכולה לא-שגרתית), רשלנות, תאונות, שחיקה, שריטות, חשיפה לטמפרטורות קיצוניות, חומרים ממיסים, חומצות, מים, בלאי רגיל או נזק כתוצאה מהובלה (לדוגמה במטוס) או כל פגם חיצוני שנעשה במהלך טיסה.

בעוד שתחזוקה או תיקונים של המוצר, שלא במסגרת אחריות זו יכולים להתבצע על ידי כל חברה, חברתנו דורשת מלקוחותיה להשתמש רק ב-"מרכז-שירות" מוסמך לתיקונים המתבצעים במסגרת אחריות זאת. תחזוקה או תיקונים בלתי מתאימים, או כאלה שלא יבוצעו כהלכה, יבטלו כתב-אחריות זה.

מרכז השירות למגוון המוצרים הינו עפ"י המפורט מטה בטבלה

כתב-אחריות למוצרי חברת סמסונייט הינו בינלאומי, וניתן לתקן את המוצר בכל מרכז שירות בעולם. עם זאת, אתם אלה שישאו בכל עלות הכרוכה בהובלת המוצר לכל מרכז שירות כנ"ל, לרבות עלויות האריזה, ההובלה וכל מס רלוונטי, אך ללא הגבלה לאלה בלבד.

לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות במרכז שירות, יש לצרף את תעודת-האחריות, הנושאת את כל הפרטים הדרושים, או קבלת הקנייה המקורית הכוללת את מק"ט המוצר, תאריך הרכישה, שם וחותמת החנות.

מרכז-השירות יקבע האם הבעיה כלולה באחריות.

במידה והאחריות חלה במקרים שלכם, מרכז השירות יודיע לכם אם המוצר יתוקן או יוחלף. כל תיקון או החלפה כנ"ל יתבצעו על חשבון החברה.

אם יש להחליף המוצר, אך המוצר כבר אינו קיים בשוק, החברה או מרכז השרות יראו לנכון לספק סדרה מחליפה או שוות-ערך לזו שנרכשה במקור, של החברה.

נזקים אקראיים או תוצאתיים לא יכוסו בשום מקרה. חיובים ונזקים הקשורים לתיקון שנעשה על-ידי כל גורם אחר מלבד מרכז שירות-התיקונים של חברת-סמסונייט אינם מכוסים באחריות זאת. במידה בה הדבר מותר על פי חוק, כל אחריות מרומזת לא תחול.

האחריות המפורטת בזאת מוגבלת לשוויו של המוצר.

מפרט היצור עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

מטרת נעילת-המוצר היא אך ורק מניעת פתיחה מקרית, והיא לא תמנע בהכרח את גניבת המוצר או תוכנו את שבירתו, או פתיחה על ידי עובדי חברת התעופה, שדה התעופה או רשויות הממשלה.

בדקו את המוצר מיד לאחר שנגע בו כל אדם מלבדכם. אם הוא נפגע במהלך הובלתו, הגישו תלונה לחברת התעופה/ההובלה, (אשר מבוטחת נגד גרימת נזק למוצר שלכם), במקום אליו הגיע המוצר, במידת האפשר עוד לפני המעבר דרך המכס.

מטרת תרגום כתב-אחריות זה היא להקנות לכם זכויות חוקיות מסוימות. בנוסף לזכויות המתוארות בו, יתכן שמוקנות לכם זכויות אחרות, המשתנות בכל מדינה וארץ מבחינת החלתם או אי-החלתם של אחריות מרומזת, נזקים אקראיים ו/או תוצאתיים, ותיקון והחלפה. לכן, יתכן כי ההגבלות והחריגות שפורטו במפורש בזאת, אינן חלות עליכם.

אנו מקווים שתיהנו ממוצרינו ומן הביטחון שתקבלו בזכות כתב-האחריות התקף לתקופה המצוינת על-פני תעודת-האחריות המקורית.